Հետադարձ կապ

April 25, 2016

“ՐԻՄԱ ՔԵՅԹԵՐԻՆԳ” ՍՊԸ

Իրավաբանական հասցե՝ Երևան 0031, Գր. Զոհրապի փող. 34/1

Գրասենյակ, խոհանոց՝ Երևան 0002, Ղ. Փարպեցու 12

Հեռ.՝ 091-40-46-91, 094-25-20-65

www.rimacatering.am

info@rimacatering.am

Տնօրեն՝ Մ. Ավետիսյան

Գործավար՝ Ռ. Հարությունյան